Anmäl dig här

30 mars 09:30 - 15:30Waterfront Congress Center

Välkommen till en dag då vi träffas för att gå från ord till handling inom vägtransportområdet!

Det krävs en omställning av transportsystemet om vi ska klara de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Redan idag sker förändringar inom fordonsindustrin och vägtransportområdet. Men tempot från innovation till samhällsnytta måste öka och fler aktörer måste involveras om vi ska lyckas att ställa om i tid.

Vi är särskilt glada att kunna välkomna er som vill och kan till Stockholm Waterfront. Äntligen har vi möjlighet att åter kunna träffas bortom våra skärmar och mobiler. Vi tror att den här konferensen gör sig allra bäst på plats, och vi har generöst med tid mellan programpunkter för att du som deltagare ska hinna samtala med andra medverkande. Men självklart går det lika bra att ta del av hela programmet digitalt.

Agenda - här kan du ta del av sändningarna från dagen (mer information om programpunkterna i Program nedan)


09.30-12.20 Program från huvudscen
Se sändningen från stora scenen här!

13.30-14.15  FFI Trafiksäker automatisering 
Se sändningen från FFI Trafiksäker automatisering 

13.30-14.15 FFI Cirkularitet 
Se sändningen från FFI Cirkularitet 

14.45-15.30  FFI Nollutsläpp 
Se sändningen från FFI Nollutsläpp

14.45-15.30 FFI Transport- och mobilitetstjänster
Se sändningen från FFI Transport- och mobilitetstjänster 


För FFI:s del så ser vi konferensen som en start på något större, där vi vill göra gemensam sak och knyta an till nya aktörer som är centrala för att vi som samhälle ska lyckas med det vi tillsammans måste göra inom vägtransportområdet.

Varmt välkommen!

(Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Ej avbokad plats på Waterfront kan vid frånvaro medföra en avgift.)

Anmäl dig här

Program

Kaffe och smörgås på Stockholm Waterfront


30min

Dagen inleds

 • Välkomnande och introduktion Malin Persson, ordförande FFI, och konferensens moderatorer Maria Oscott och Claes Tingvall
 • Den gröna industriella revolutionen Stina Billinger, statssekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
20min

Hur accelererar vi omställningen av transportsystemet?

 • Hur långt från målen är vi? Lever Sverige upp till det vi säger? Maria Stenström, ansvarig mobilitet och beteendefrågor, 2030-sekretariatet
 • Hur tar fordonsindustrin tydligare ansvar? Karin Svensson, SVP Group Public Affairs AB Volvo, Andreas Foller, hållbarhetschef Scania, Linnea Petersson, Technical Leader Sustainable Materials Volvo Cars
 • Omställningen från stadens perspektiv Eva Sunnerstedt, enhetschef Miljöbilar i Stockholm, Stockholms stad

Panelsamtal Vad kan vi göra för att påskynda omställningen?

55min

Kaffe

30min

Ökad samverkan – vad är det, varför krävs det och hur når vi dit?

 • Innovativa metoder vi ser växa fram som svar på komplexa utmaningar Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova
 • Missions - an innovative way to tackle societal challenges Rowan Conway, Visiting Professor Strategic Design, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London
 • Så här försöker FFI accelerera och öppna upp för lösningar på samhällsnivå
  • HITS, Sustainable and Integrated Urban Transport System Elisabeth Hörnfeldt, projektledare Research & Innovation, Scania
  • Reel, Regional Electrified Logistics in Practice Andreas Josefsson, projektledare Closer, Lindholmen SP
  • TranzPort, Testning av autonoma nollemissionstransporter till hamn Rickard Legnestam Head of Sales Port and Logistics Centers, Volvo Autonomous Solutions

Panelsamtal utifrån ett samhällsövergripande perspektiv

55min

Introduktion av eftermiddagens program

10min

Lunch

70min

Lansering av FFI:s nya delprogram och utlysningar

(parallella sessioner, välj en att se live och den andra i efterhand)

 • FFI Trafiksäker automatisering - Säkra uppkopplade automatiserade fordon förberedda för samnyttjande Roger Malkusson, programrådsordförande och Ulrika Landelius, programledare
 • FFI Cirkularitet - Fordonstillverkning med ett miljömässigt livscykelperspektiv Jenny Bramell, programrådsordförande och Frida Bjerke, programledare
45min

Kaffe

30min

Fortsättning lansering av FFI:s nya delprogram och utlysningar

(parallella sessioner, välj en att se live och den andra i efterhand)

  • FFI Nollutsläpp - Fossilfria och elektrifierade fordon med dess infrastruktur Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, programrådsordförande och Emma Westsson, programledare
  • FFI Transport- och mobilitetstjänster - Integrerade varu- och persontransportlösningar för det hållbara och jämlika samhället Per Wenner, programrådsordförande och Christian Fredricsson, programledare
  45min

  Slut

  Arrangeras av:

  Fordonsstrategisk forskning och innovation

  Detta är FFI

  FFI (Fordonsstrategisk forskning och Innovation) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som startade 2009. Staten representeras av Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova, medan fordonsindustrins representanter är AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Car Group och FKG - Fordonskomponentgruppen.

  Via FFI finansieras forskning, innovation och utveckling för cirka en miljard kronor per år. Pengarna går uteslutande till satsningar med fokus på klimat, miljö och säkerhet. Utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för en hållbar tillväxt i Sverige och för ett hållbart samhälle. FFI och dess samarbetspartners står för 11 procent av Sveriges totala varuexport och för 12 procent av svensk industris investeringar. Samtidigt bidrar FFI med kunskap till hela teknikindustrin via akademin, instituten och leverantörer inom flera olika industrisektorer, och står bakom satsningar som resulterat i att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet.

  Visionen som driver FFI är att Sverige leder den globala omställningen till hållbara vägtransporter​.